Lammkött

Sundsås Gård - nära och naturligt

Naturligt lammkött

 

På Sundsås äter lammen gräs och sly i naturliga beteshagar och slåtterängar. Inget kraftfoder för onaturlig tillväxt, inga vaccinationer, ingen antibiotika eller onödiga avmaskningsmedel. De är helt enkelt friska djur för att de lever på ett naturligt sätt i en helt naturlig miljö.

 

För att klara av det planerar vi hur vi nyttjar våra beteshagar.

Vi för ett genomtänkt avelsarbete där friska djur går före storlek och slaktvikt. Alla lamm har ett namn, inte bara ett nummer, och de har en individuell uppföljning tillsammans med sin tacka.

 

Om du köper ditt lammkött från Sundsås vet du att det är ett välmående och hållbart kött du äter, där djurens välbefinnande kommer först.

Copyright © All Rights Reserved